Полтавська спеціалізована школа-інтернат №2 І-ІІІ ступенів "Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки" імені Софії Русової працює над методичною темою «Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку здобувачів освіти через призму соціалізації особистості. Впровадження сучасних інноваційних технологій в навчально-виховний процес з метою якісного формування ключових компетентностей та самореалізацїї особистості» в рамках обласної науково-методичної проблеми «Підвищення якості освіти шляхом створення розвивального освітнього середовища в ЗНЗ».

Впродовж формувального етапу дослідно-експериментальної роботи (наказом департаменту освіти і науки «Про проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня «Соціалізація особистості в умовах інноваційного освітнього середовища» нашому закладу в 2017 році надано статус експериментального закладу регіонального рівня та затверджено тему дослідно-експериментальної роботи) педагоги-вихователі проводять виховні заходи, спрямовані на формування у здобувачів освіти життєвої компетентності; здатності до свідомої суспільної діяльності; бажання змінювати навколишній світ, бажання збагачувати надбання народу; прагнення розвивати соціальну активність, приймати відповідальні рішення, вчитися впродовж життя; конкурувати на ринку праці, адже серед 10 ключових компетентностей нової української школи є соціальна та громадянська компетентності (усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, в сім’ї, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів. Повага до закону, дотримання прав людини і підтримка соціокультурного різноманіття).

Педагоги також забезпечують цілеспрямоване підвищення професійної компетентності та кваліфікації шляхом використання різноманітних форм методичної роботи (курсова перепідготовки у Полтавському інституті післядипломної педагогічної освіти, проведення загальношкільних та індивідуальних форм методичної роботи, участь у тренінгах та інтернет-конференціях, поширення дистанційного навчання для вихованців, які знаходяться на лікуванні, оздоровленні чи спортивних змаганнях). З цією метою проводяться різноманітні заходи: засідання педагогічної ради, засідання методичних об’єднань, психолого-педагогічні семінари-практикуми, семінари, де педагоги діляться своїми напрацюваннями.

Нещодавно відбувся семінар «Педагогіка ненасилля в умовах інтернатних закладів освіти», під час роботи якого вихователі познайомилися з листом Міністерства освіти і науки України від 30.10.2018 №1/9-656 «Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей». Куторжевська Л.І. познайомила педагогів з матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей» (м. Тернопіль, 29-30 квітня 2014 р.), а також розповіла про організацію роботи з сім’ями у випадках виявлення домашнього насильства. Щойно відбувся семінар «Профілактика девіантної поведінки здобувачів освіти як комплексний вплив на суспільні умови розвитку сучасної молоді».