Пріоритетне завдання над яким працює педагогічний колектив школи – інтернату:

Вивчення індивідуальних особливостей дітей, диференціація навчання, реалізація творчих здібностей і нахилів.

Впровадження сучасних інноваційних технологій у науково-методичний і навчально-виховний процес з метою якісного формування ключових компетентностей учнів та самореалізації особистості. Соціалізація вихованців школи-інтернату: підготовка дітей до самостійного і сімейного життя».