Педагоги Полтавського мистецького ліцею імені Софії Русової, впроваджуючи навчально-виховний процес за програмами загальноосвітньої школи, розвивають творчі здібності, нахили, таланти та обдарування дітей у гуртках художньо-естетичного, технологічного, гуманітарного напрямів; а для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами організовано інклюзивну форму навчання за  індивідуальною програмою розвитку. За заявою батьків проведено медико-психологічне обстеження значної кількості дітей і за результатами даного обстеження виявлено потребу надання цим дітям інклюзивної форми навчання: найважливішим нововведенням навчального закладу на сьогоднішній день є те, що освітнє середовище адаптовано до особистості вихованця, адже у школі навчаються як обдаровані діти, так і діти з  особливими освітніми потребами. Для таких дітей розроблені індивідуальні програми розвитку (адаптовані чи модифіковані), які двічі на рік (за потребою частіше) переглядається з метою їх коригування: індивідуальні навчальні програми розробляються педагогічними працівниками (психологом П.А. М’ясоїдом, соціальним педагогом Л.І. Куторжевською та вчителями початкових класів КО. Біленко, Г.І. Харчук, І.В. Бондаренко та О.Л. Кукаріною) за участю батьків дитини або осіб, які їх замінюють, та затверджується керівником навчального закладу.

      Невід’ємною складовою процесу розроблення індивідуальної програми розвитку є оцінка динаміки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, збір відомостей про її успіхи (учнівські роботи, результати спостережень педагогів, контрольні листки, результати тестів, тощо).

    Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, які навчаються за індивідуальним навчальним планом і програмою, здійснюється за обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою і є стимулюючою:  визначення  рівня сформованості знань, умінь і навичок учнів з особливими освітніми потребами здійснюється з метою забезпечення позитивної мотивації навчання.