Профільне навчання вид диференційованого навчання, яке передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів та створення умов відповідно до їхнього самовизначення.

Його метою єзабезпечення  можливостей  для рівного  доступу  учнівської  молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та  початкової  допрофесійної  підготовки, виховання особистості,  здатної  до самореалізації та професійного    зростання.

Профільне навчання зорієнтоване на набуття учнями навичок самостійної науково-практичної,  дослідницько-пошукової  діяльності, розвиток їх інтелектуальних,  психічних,  творчих,  моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

У школі-інтернаті створені умови для ведення допрофесійної підготовки за напрямами і профілями:

1. Художньо-естетичний, з поглибленим вивченням:

  •  обзотворче мистецтво;
  •  музичне мистецтво;
  •  історія образотворчого мистецтва.

2. Суспільно-гуманітарний, з поглибленим вивченням предметів:

  •  історія України;
  •  всесвітня історія;
  •  людина і суспільство;
  •  основи філософії;
  •   художня культура;
  •  основи естетики.

 

Художньо-естетичний профіль

Одним з напрямків профільної освіти в школі є художньо-естетичний профіль, який предбачає поглиблене вивчення образотворчого мистецтва та історії образотворчого мистецтва.

В процесі вивчення цих предметів відбувається формування гармонійно розвинутої особистості, вироблення у школярів системи художніх уявлень, поглядів, розвиток обдарованих дітей; виховання в учнів потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленню в процесі опанування цінностями світової культури.

В рамках профільного навчання в школі успішно працює художня студія "Інтер-Арт" імені В.Батурина, яку очолює полтавський художник Григорій Петрович Волков. Вихованці студії є постійними учасниками творчих конкурсів, а в минулому році видкрилася виставка картин, які написали учні та випускники школи.