Психологічна служба мистецького ліцею працює згідно «Положення про психологічну службу системи освіти України», інших нормативно-правових актів, річного плану закладу, наказів та розпоряджень директора. Працівники служби – Л.І. Куторжевська, соціальний педагог, вихователь-методист, кандидат педагогічних наук, П.А. М’ясоїд, практичний психолог, спеціаліст вищої категорії, кандидат психологічних наук. Головні завдання служби: сприяння повноцінному розвитку особистості учня; допомога в питаннях самовиховання і саморозвитку;      забезпечення індивідуального   підходу  в навчально-виховному процесі;      профілактика і  корекція  можливих відхилень  у психічному розвитку. Напрями роботи служби: психодіагностична, консультативна, корекційно-відновлювальна, психологічна просвіта. Роботою охоплюються практично усі діти та педагоги ліцею.

    Особлива увага приділяється новоприбулим учням, питанням їхньої адаптації до умов перебування у закладі, розвитку їхніх мистецьких здібностей.  Опрацьовуються рекомендації, спрямовані на оптимізацію психологічного клімату в закладі, врахування психологічного статусу та стану учнів, можливостей засвоєння та відтворення ними навчального матеріалу. Розробляються питання психолого-педагогічної тактики стосовно конкретних учнів, класів, психологічного клімату закладу, психологічного-педагогічного супроводу учнів, зокрема тим, котрі потребують психологічної допомоги, запобігання конфліктних ситуацій та попередження порушень норм поведінки у закладі. З метою релаксації та профілактики станів учнів працює кімната психологічного розвантаження. Спеціальною формою роботи є постійно діючий психолого-педагогічний консиліум, на який виносяться питання, які стосуються питань вікової психології та педагогіки.

    Соціальний педагог здійснює соціально-педагогічний супровід навчального процесу, займається питаннями превентивного виховання, метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя, надає консультації батькам з питань виховання та навчання дітей у родині, підтримки їхнього психофізичного розвитку і збереження психічного здоров’я, створення умов для саморозвитку та самовиховання. На кожну дитину ліцею складаються характеристики, де відображені індивідуально-психологічні особливості дитини, становлення її особистості, розвиток її мистецьких здібностей. Кожна дитина, її батьки мають змогу звернутися до працівників психологічної служби й отримати необхідну консультацію та допомогу.