Виховна робота у Полтавському мистецькому ліцеї визначається Концепцією системи національної освіти і виховання учнівської молоді, Програмою розвитку закладу на навчальний рік та спрямована на становлення демократично орієнтованої, але відповідальної, моральної і самодостатньої особистості, на гуманізацію, наповнення навчально-виховного процесу толерантними, взаємошанобливими стосунками між усіма його учасниками. Виховна робота – одна із головних ланок навчально-виховного процесу ліцею.

Головна мета виховної роботи у ліцеї:
• національно-патріотичне виховання ліцеїстів;


• виховання всебічно розвинутої, високоосвіченої, соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації;

• набуття учнями соціального досвіду (участь у семінарах та тренінгах), забезпечення духовно-морального розвитку, виховання  трудової моралі;

• пропагування переваг здорового способу життя;


• свідоме ставлення до історії, мови, літератури та традицій українського народу, залучення учнів до відзначення пам'ятних дат.

На баз ліцею діє пансіон