Навчально-виховний процес в ліцеї відбувається на основі нормативно-правових актів і регламентується робочим навчальним планом, складеним на основі "Типового навчального плану" згідно до Закону України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Національної доктрини розвитку освіти", постанови КМ України "Про затвердження Державного стандарту базової, та повної загальної середньої освіти", рішень колегії МО України від 25.12.2008 р., на основі "Типового навчального плану початкової школи з українською мовою навчання", "Типового плану для організації профільного у загальноосвітніх навчальних закладах", Сімейного кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про охорону дитинства», Положення «Про загальноосвітній навчальний заклад» та інших нормативно-правових актів.

Головною проблемою, спрямованою на всебічне утвердження у суспільному та індивідуальному бутті цивілізованих форм життя на основі загальнолюдських цінностей є: надання ґрунтовних знань з різних предметів та формування громадянина, патріота, морально зрілу особистість, підготовка дітей до самостійного життя, духовне відродження молоді.

Пріоритетне завдання над яким працює педагогічний колектив ліцею: Вивчення індивідуальних особливостей дітей, диференціація навчання, реалізація творчих здібностей і нахилів. Впровадження сучасних інноваційних технологій у науково-методичний і навчально-виховний  процес з метою якісного формування ключових компетентностей учнів та самореалізації особистості. Соціалізація вихованців ліцею: підготовка дітей до самостійного і сімейного життя». Профільне навчання. У ліцеї створені умови для ведення допрофесійної підготовки за напрямами і профілями: 1. Художньо-естетичний, з поглибленим вивченням:

  •  обзотворче мистецтво;
  •  музичне мистецтво;
  •  історія образотворчого мистецтва.

2. Суспільно-гуманітарний, з поглибленим вивченням предметів:

  •  історія України;
  •  всесвітня історія;
  •  людина і суспільство;
  •  основи філософії;
  •   художня культура;
  •  основи естетики.