Педагоги Полтавського мистецького ліцею імені Софії Русової, виконуючи завдання формувального етапу дослідно-експериментальної роботи з теми «Соціалізація особистості в умовах інноваційного освітнього середовища», працюють над методичною темою «Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку здобувачів освіти через призму соціалізації особистості. Впровадження сучасних інноваційних технологій в навчально-виховний процес з метою якісного формування ключових компетентностей та самореалізацїї особистості» в рамках обласної науково-методичної проблеми «Підвищення якості освіти шляхом створення розвивального освітнього середовища в ЗНЗ».

Впродовж першого семестру 2018-2019 н.р. формувального етапу дослідно-експериментальної роботи педагоги-вихователі проводять виховні заходи, спрямовані на формування у здобувачів освіти життєвої компетентності; здатності до свідомої суспільної діяльності; бажання змінювати навколишній світ, бажання збагачувати надбання народу; прагнення розвивати соціальну активність, приймати відповідальні рішення, вчитися впродовж життя; конкурувати на ринку праці, адже серед 10 ключових компетентностей нової української школи є соціальна та громадянська компетентності (усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, в сім’ї, на роботі, уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів, поважати закон, дотримуватися прав людини і підтримувати соціокультурне різноманіття).

Під час  формувального етапу  педагоги закладу продовжують формувати сприятливі соціально-психологічні умови для усіх учасників освітнього процесу, зокрема: впроваджуючи навчально-виховний процес за програмами загальноосвітньої школи, розвивають творчі здібності, нахили, таланти та обдарування дітей у гуртках художньо-естетичного, технологічного, гуманітарного напрямів; для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами продовжують інклюзивну форму навчання за  індивідуальною програмою розвитку;  активніше використовують мотиваційні заходи освітньої діяльності: залучення батьків, тренерів, індивідуальні та колективні бесіди з дітьми впродовж семестру, преміювання учнів з високим рівнем знань та активною життєвою позицією  екскурсіями, грамотами, цінними подарунками тощо.

Педагоги також забезпечують цілеспрямоване підвищення професійної компетентності та кваліфікації шляхом використання різноманітних форм методичної роботи (курсова перепідготовки у Полтавському інституті післядипломної педагогічної освіти, проведення загальношкільних та індивідуальних форм методичної роботи, участь у конференціях  (22 листопада 2018 р. – ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації» – Ключинська-Хаддаг І.В. – «Інформаційна діяльність менеджера освітнього закладу», Куторжевська Л.І. – «Упровадження сучасних технологій ведення документів у закладах інтернатного типу»), тренінгах (14.09.2018 р. – «Створення інклюзивної культури у закладах загальної середньої освіти»), форумах (30.11.2018 р. – обласний форум інноваційних педагогічних технологій), фестивалях (8-9.12.2018 р. – міжнародний фестиваль арт-терапії «Арт-практик. Діти») та інтернет-конференціях, поширення дистанційного навчання для вихованців, які знаходяться на лікуванні, оздоровленні чи спортивних змаганнях). З цією метою проводяться різноманітні заходи: засідання педагогічної ради, засідання методичних об’єднань, психолого-педагогічні семінари-практикуми, семінари, де педагоги діляться своїми напрацюваннями.