Згідно Положення  про навчально-практичний центр з соціальної педагогіки і соціальної роботи «Соціальне становлення особистості» (протокол №3 від 25 жовтня 2018 р. вченої ради ПНПУ імені В.Г. Короленка) та педагогічної ради Полтавського мистецького ліцею (протокол №3 від 15 листопада 2018 р.) на базі школи-інтернату створено Навчально-практичний центр з соціальної педагогіки і соціальної роботи, який є структурним навчальним підрозділом психолого-педагогічного факультету і створено для організації поглибленої практичної підготовки студентів спеціальності 231 Соціальна робота в умовах, максимально наближених до майбутньої професійної діяльності.   

Полтавський мистецький ліцей імені Софії Русової є базою для проведення практики (навчальної та виробничої), семінарсько-практичних, лабораторно-практичних занять з навчальних дисциплін, що відповідають основному напряму і завданням навчального закладу та є базою для реалізації науково-дослідних і профорієнтаційних завдань майбутніх фахівців соціальної роботи та соціальної педагогіки. Основними завданнями навчально-практичного центру є: організація поглибленої практичної підготовки майбутніх соціальних працівників та соціальних педагогів; забезпечення науково-професійного супроводу процесу організації соціальної, соціально-педагогічної роботи студентів під час виконання практичних завдань;  проведення наукових досліджень студентами, аспірантами, докторантами; організація профорієнтаційної роботи тощо. 

         У листопаді місяці 2018 року визначено основні завдання, напрямки роботи та організацію діяльності навчально-практичного центру з соціальної педагогіки і соціальної роботи між викладачами Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (д.п.н. Сайко Н.О.) та педагогами Полтавського мистецького ліцею імені Софії Русової. 

Студенти І-ІІІ курсів познайомилися з особливостями роботи педагогів ліцею, спілкувалися з учнями, презентували спеціальність у формі казки, з профорієнтаційною метою роздали друковану продукцію про спеціальність випускникам школи-інтернату. Викладач університету д.п.н. Сайко Н.О. для вихованців прокоментувала фільм про спеціальність «Соціальна робота», про перспективи працевлаштування молодих фахівців.