Позакласний час займає значне місце в житті учня. Тому необхідно допомогти правильно організувати його, щоб він був розумно використаний для відпочинку, заняття улюбленою справою. Добре спланована гурткова робота аж ніяк не перевантажує учнів. Навпаки, вона значно полегшує сприйняття та засвоєння матеріалу на уроках, допомагає учням працювати за покликанням. Гурткова робота забезпечує можливості щодо вибору діяльності, до якої дитина проявляє зацікавленість, створює необхідні передумови для прояву її природних здібностей. Система гурткової роботи спрямована на розвиток обдарованості вихованців, їх здібностей, талантів, розвитку творчої особистості, формування естетичного смаку, здорового способу життя. Саме з цією метою в нашій школі успішно діють гуртки різного спрямування: - археологічний гурток; - гурток радіолюбителів; - гурток бісероплетіння; - хоровий гурток; - гурток декоративно-прикладного мистецтва; - музичний гурток; - спортивна секція.